As skilled as they are within their own line of work, our employees are always eager to broaden their horizons. So, it was no surprise that they showed up in large numbers to participate in several workshops at our Moordrecht workplace.

The epoxy casting workshop by Anne was more or less close to home. All participants managed to transform an everyday side table into a genuine eye-catcher, adding a remarkable marble touch.

At DKB we are no stranger to Feadships. But the creation of a Feadship model with the help of Walter, applying woodwork, among other skills, turned out to be quite a challenge.

Signpainter Tim has already, literally left his mark on our Anniversary Year. During his workshop he did not hesitate to share the tricks of his trade. Signpainting definitely acquired a new fan or two.

The brewing of a special beer is an appealing activity for many of us. However, we couldn’t help but notice that the majority of the participants who joined Ferdinand’s brewing workshop were mainly interested in the final part: the tasting!

The DKB Workshop Afternoons totally delivered on its promise: a perfect combination of creative inspiration and passionate teamwork.

Zie onder voor Nederlands

Teamwork en inspiratie tijdens de DKB Workshop Middagen

Hoe goed ze ook zijn in hun eigen werk, onze medewerkers blijven altijd geïnteresseerd in het verbreden van hun horizon. Het verbaasde dan ook niemand dat ze in groten getale aanwezig waren om deel te nemen aan een aantal workshops op onze werkvloer in Moordrecht.

De workshop epoxygieten, gegeven door Anne, bleef qua activiteit min of meer ‘dicht bij huis’. Alle deelnemers slaagden erin om een alledaags bijzettafeltje een metamorfose te laten ondergaan tot een echte blikvanger met een opmerkelijk marmereffect.

Feadships zijn niets nieuws voor ons bij DKB. Maar het bouwen van een Feadshipmodel onder leiding van Walter, met de toepassing van ambachtelijke houtbewerking, bleek nog een hele uitdaging.

Signpainter Tim heeft inmiddels letterlijk zijn handtekening achtergelaten op veel aspecten van ons Jubileumjaar. Tijdens zijn workshop had hij er geen enkele moeite mee om de fijne kneepjes van zijn vak te delen. Signpainting heeft er zeker weer een paar fans bijgekregen.

Een speciaal biertje brouwen is voor veel van ons een aantrekkelijke activiteit. En toch hadden we sterk de indruk dat de meeste deelnemers aan Ferdinands bierbrouw-workshop vooral geïnteresseerd waren in het laatste deel: het proeven!

De DKB Workshop Middagen voldeden in alle opzichten aan de verwachting: een perfecte combinatie van creatieve inspiratie en hartstochtelijk teamwork.