At DKB, we know like no other the effect that design can have. However, words also matter. Therefore, we approached spoken word artist Ivan Words and signpainter Tim Braakman to combine their skills in order to articulate the pride and perspective connected to our 150-year anniversary.

And so Ivan and Tim they got to work.

They went back to 1873 and took Hendrik Hubertus de Klerk’s very first shop window in Rotterdam as their starting point. From there they drew a line to the present, both verbally and visually.

Ivan’s poetry and Tim’s graphics add up to form a remarkable work of art, now on display on the window of DKB’s office in Moordrecht. The words of inhout are a telling companion to the stately image of a century-old armchair.

Zie onder voor Nederlands

De waarde van woorden
Bij DKB kennen we als geen ander het effect van design. Maar we weten dat ook woorden waardevol kunnen zijn. Daarom benaderden we spoken word artist Ivan Words en signpainter Tim Braakman om met vereende krachten uitdrukking te geven aan de trots en het perspectief die verbonden zijn met ons 150-jarig jubileum.

Ivan en Tim gingen aan het werk.

Ze keken terug naar 1873 en namen de allereerste winkelvitrine van Hendrik Hubertus de Klerk als uitgangspunt. Vandaaruit trokken ze een lijn naar het heden, zowel verbaal als visueel.

Ivans poëzie en Tims grafische vaardigheid vormen samen een opmerkelijk kunstwerk, dat vanaf nu te zien is op de glazen pui van het DKB-kantoor in Moordrecht. De woorden van inhout zijn veelzeggend gezelschap voor het statige beeld van een 100 jaar oude fauteuil.