The other day in Moordrecht, we had the honour of welcoming a very special guest: 93-year-old Henk Schop.

In 1948, Henk was 18 years old and already the proud owner of a driver’s licence. Initially hired to drive the delivery van, he was soon promoted by the De Klerk family to become their personal chauffeur. To say that Henk did a terrific job is an understatement; he stayed with the family and with the company for twenty-five years, until 1972.

Over the years, Henk drove generations of De Klerks to their numerous shops and business partners throughout The Netherlands and abroad. Although at 93 his memory is still crystal clear, Henk claims he does not recall any of the thousands of conversations that went on in the privacy of his car. We appreciate and admire his discretion.

When Henk recently visited our head offices, he was very interested in our special Anniversary Expo. There, he suddenly found himself face to face with his younger self. A picture of him, proudly posing in front of his company car, adorns the banner that is right at the beginning of the Expo. Standing next to the banner, everyone agreed that apart from a couple of grey hairs, Henk hasn’t changed a bit.

Zie onder voor Nederlands

Voorrecht in Moordrecht: directiechauffeur Henk Schop kwam op bezoek

Onlangs hadden we in Moordrecht het voorrecht om een heel speciale gast te verwelkomen: de 93-jarige Henk Schop.

In 1948 was Henk 18 jaar en al in het trotse bezit van een rijbewijs. Dat leverde hem een baan op als de persoonlijke chauffeur van de familie De Klerk. Dat Henk zijn werk op voortreffelijke wijze deed, blijkt wel uit het feit dat hij de familie en het bedrijf maar liefst vijfentwintig jaar trouw bleef, tot 1972.

Door de jaren heen reed Henk generaties De Klerk naar hun talrijke winkels en zakenrelaties door heel Nederland en ook regelmatig tot buiten de landsgrenzen. Hoewel Henks geheugen op zijn 93ste nog feilloos functioneert, beweert hij zich niets te herinneren van de vele duizenden gesprekken waar hij in de beslotenheid van zijn auto getuige van was. We waarderen en bewonderen zijn discretie.

Toen Henk ons hoofdkantoor bezocht, was hij buitengewoon geïnteresseerd in onze speciale Jubileumexpositie. Daar kwam hij plotseling oog in oog te staan met een jongere uitgave van zichzelf. Op de banier die de opening van de expositie vormt, staat een foto waarop hij trots poseert bij zijn bedrijfswagen. Iedereen was het erover eens dat Henk afgezien van een paar grijze haren geen spat veranderd is.