With the first month of 2024 now behind us, we would like to take a moment to reflect on the start of the year. We enjoyed a delightful and especially cozy communal New Year’s breakfast in the grand entrance hall. With a tasty retrospective of our 150th anniversary in 2023 and a preview of 2024, where we continue to celebrate our passion for craftsmanship and expertise.

Zie onder voor Nederlands

Ook het nieuwe jaar mooi begonnen?

Met de eerste maand van 2024 vers achter de rug, kijken we graag nog even terug op de start van het jaar. Op een heerlijk en vooral ook heel gezellig gezamenlijk nieuwjaarsontbijt in de grote entreehal. Met een smakelijke terugblik op ons 150-jarig jubileum in 2023 én een vooruitblik naar 2024, waarin we gewoon doorgaan met het vieren van onze passie voor ambacht en vakmanschap.